Киновертикаль 2017

Are you under 20 years old and you make movies as a hobby?! Ты не старше 20 лет и снимаешь фильмы в качестве хобби?


Are you under 20 years old and you make movies as a hobby?!
There is a unique possibility for you to make a film and take part in the open festival “Kinovertical”.
The Festival of Youth Films will take place in Saratov (Russia) from 2nd to 6th of October and organized by the Russian Ministry of Culture.
The topic of the film could be one of the following:
“My Birthplace”
“Green Movie”
“I’m choosing my way”
“Imaginations on the topic of famous comedies”
“Cartoon on any topic”
Your film could be a documentary, a story film or a sketch. You are allowed to participate by your own as well as a team. As a part of the Festival you will watch the best professional movies for kids and young people including films made by directors from France. Moreover, you will be involved in different workshops and meet-the-artist sessions with outstanding people from Russian film industry.
Within the event you meet the president of the festival “Kinovertical” Garri Bardin, a director-animator and a winner of the Cannes Film Festival.
We are happy to receive your application!
Good luck!

 Ты не старше 20 лет и снимаешь фильмы в качестве хобби?
Для тебя есть уникальная возможность снять фильм и поучаствовать в фестивале «Киновертикаль».
Фестиваль детского и юношеского кино пройдёт в Саратове (Россия) со 2 по 6 октября, организован министерством культуры РФ.
Тема фильма может быть выбрана из следующих:
—  «Моя малая Родина» (сюжеты о родном крае как туристическом месте, его людях, истории родного города или села, его достопримечательностях и красотах и т.д.);

— «Зеленое кино» (сюжеты об экологических проблемах и охране окружающей среды родного города или села, истории о животных домашних и/или дикой природы, о Волге и проблемах ее сохранения и т.д.);

— «Я выбираю свой путь» (о выборе жизненного пути молодыми людьми в профессии, об острых проблемах детей и молодежи, примерах подвига или поступка, которые помогли многим людям и т.д.);

— «Фантазии на тему известных отечественных комедий» (игровые сюжеты на темы российского кино);

— анимационный фильм на свободную тему.

Фильм может быть документальным , игровым или тематической зарисовкой. Участие возможно как в качестве отдельного автора, так и в команде. В рамках фестиваля ты посмотришь лучшие фильмы для детей и юношества от профессиональных авторов, в том числе от французских режиссёров. Более того, ты примешь участие в различных мастер-классах, творческих встречах с мастерами российской киноиндустрии.
На мероприятии также пройдёт встреча с президентом фестиваля Гарри Бардиным, режиссёром-аниматором и призером Каннского кинофестиваля.
Мы будем рады получить заявку на участие!
Удачи!

Přátelé, pokud byste měli zájem se zúčastnit na filmovém festivalu, tato informace pro Vás.

Pokud ještě nemáš 20 let a Tvým hobby je natáčení filmů?

Máš jedinečnou příležitost natočit film a zúčastnit se festivalu „Kinovertikal“.

Filmový festival pro děti a mládež se bude konat v Saratově (Rusko) od 2 do 6. října 2017, pořádá  festival Ministerstvo kultury RF.

Témat filmu je možno volit z následujících možností:

— „Můj domov“ (náměty o svém rodném městečku či městě jako turistickém objektu, o jeho lidech, o dějinách nebo historii obce, jeho památkách a krásách, atd.);

— „Zelené kino“ (náměty na téma životního prostředí a ochrany životního prostředí rodného města nebo vesnice, historie domácího mazlíčka a / nebo volně žijících zvířat, o řece a problémech, spojených s čistotou řek, atd.);

— „Volím svou cestu“ (o volbě životní cesty mladými lidmi, své profese, o aktuálních  problémech dětí a mládeže, ukázkách dobrých činů nebo jednání, které pomohly mnoha lidem, apod.);

— „Fantasy na motivy známých domácích komedií“ (herní scény na téma ruské kinematografie);

Animovaný film na volné téma.

Film může být dokumentární, hraný nebo jako tematický náčrtek. Můžeš se zúčastnit jako individuální autor, nebo jako člen týmu. V rámci festivalu uvidíš nejlepší filmy pro děti a mládež od profesionálních filmových tvůrců, včetně od francouzských režisérů. Kromě toho, budeš mít možnost se podílet na různých Master Class, tvůrčích setkáních s mistry ruského filmového průmyslu.

Této akce se jako vždy zúčastní prezident festivalu Garry Bardin, režisér- animátor a vítěz filmového festivalu v Cannes.

Podrobné informace o festivalu najdete na internetových stránkách: www.sarkvc.ru  nebo https://www.sarkvc.ru/category/kinovertikal-2017 .

Pro účast na festivalu se musí zaslat přihláška schváleného vzoru a videa ve formátu MPEG 2 na  e-mailovou adresu videosarkvc@yandex.ru.

Budeme rádi obdržet Vaši přihlášku!

Hodně úspěchů!

 

Похожие новости

Добавить комментарий

Back to top button